Wednesday, November 30, 2011

[Album] SuG - N0iz Star [14.05.2008]


Tracklist

1.Chocoholic N0iz
2.B.R.K
3.Kokuu
4.Vi-Vi-Vi 
5.Yami Tsuki Delay
6.Shikisai
7.Romantic
8.namayokuholic
9.Crimson soda
10.West Fight Sto~ry~
11.PikaLife 

No comments:

Post a Comment