Friday, December 30, 2011

[Album] Onmyo-za - Kishi-Bojin [21.12.2011]


Tracklist:
01.Shuushuu
02.Samayoi
03.Ubugi
04.Namasu
05.Oni kosae no uta
06.Gekkou
07.Zakuro to jubaku
08.Kishibo-jin
09.Urami no hate
10.Michi
11.Kourui

No comments:

Post a Comment